10.04.2024 ‒ 13:21

Österbottens räddningsverk påminner om översvämningsläge

Adress:
Utsatta personer (antal):
, Inga skadade
Händelsebeskrivning:

Översvämningsläge lever på Österbottens räddningsverks verksamhetsområde. Räddningsverket följer situationen och agerar vid behov. OBS! Invånarna måste också själv förbeerda sig för översvämningsskador. Material finns här https://osterbottensvalfard.fi/vara-tjanster/raddningsverket/beredskap/egen-beredskap/oversvamning/.

Deltagande stationer:
Tilläggsuppgifter:
Efter kl. 14.00, jourhavande brandmästare, 040 740 4040.