30.11.2023 ‒ 16:17

Liikenneonnettomuus Kruunupyy

Adress:
Utsatta personer (antal):
Händelsebeskrivning:

Deltagande stationer:
Tilläggsuppgifter:
Päivystävä paloesimies klo 17.00 040 773 4321